Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις

Παρακάτω περιγράφονται οι βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, στο πλαίσιο της δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας, οι οποίες τίθενται σε διαβούλευση και προήλθαν βάσει των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων που αφορούν την πόλη μας :

Παρεμβάσεις στην κυκλοφοριακή δομή του κεντρικού πυρήνα της πόλης για τη δημιουργία μιας εκτεταμένης ζώνης στο κέντρο, η οποία θα απαρτίζεται από ένα σύμπλεγμα πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, ενώ θα αποθαρρύνεται η διαμπερής διάσχιση του.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου υποδομών για περπάτημα και ποδηλασία, καθιστώντας το κέντρο ελκυστικό και φιλικό για τον κάτοικο και τον επισκέπτη, έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για την τόνωση των χρήσεων εμπορίου και αναψυχής.

Καθορισμός ενός βασικού οδικού δικτύου, το οποίο οι οδηγοί των οχημάτων θα έχουν στη διάθεσή τους για να κινηθούν (και να σταθμεύσουν σε καθορισμένους χώρους), χωρίς καθυστερήσεις, με ασφάλεια και με απλοποίηση, όπου αυτό είναι εφικτό, των κινήσεων στους σημαντικούς κόμβους.

Μέσω του ιεραρχημένου αυτού δικτύου θα διασχίζει το προάστιο η υπερτοπική κυκλοφορία και θα καθοδηγούνται προς τις γειτονιές οι κάτοικοι.

Προστασία των γειτονιών από τη διαμπερή κυκλοφορία. Οι τοπικής σημασίας οδοί, τόσο στον ευρύτερο κεντρικό πυρήνα της Μεταμόρφωσης όσο και στις γειτονιές, θα μετατραπούν σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης, με συχνές εναλλαγές στη φορά κίνησης, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαμπερείς κινήσεις μέσω αυτών.Το δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας, θα εξυπηρετεί μόνο την πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες, με χαμηλές ταχύτητες (20-30 χλμ/ώρα) και ταυτόχρονα θα κάνει αρμονική τη συνύπαρξη πεζών, ποδηλατιστών και αυτοκινήτων.
Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου ροής πεζών και ποδηλάτων στην ευρύτερη κεντρική περιοχή της πόλης και στις επιμέρους γειτονιές, σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη σταδιακή απεξάρτηση από το ΙΧ, για βασικές καθημερινές μετακινήσεις μικρού και μέσου βεληνεκούς.

Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας
Προτεινόμενη Κυκλοφοριακή Οργάνωση

Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στις Συλλεκτήριες Οδούς.

Στόχος είναι αφενός η δημιουργία μίας ζώνης ήπιας κυκλοφορίας στο εμπορικό – διοικητικό κέντρο της πόλης και αφετέρου η προστασία των γειτονιών από τη διαμπερή κυκλοφορία.

Βασικό στοιχείο της νέας κυκλοφοριακής οργάνωσης, πέραν της απλοποίησης των κινήσεων με την υιοθέτηση εκτεταμένων μονοδρομήσεων, είναι η επιδίωξη για τη δημιουργία ελκυστικών συνθηκών για την προώθηση των μετακινήσεων πεζή και με ποδήλατο.

Έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν εκτενή και συνεχή δίκτυα οδών ήπιας κυκλοφορίας και πεζοδρόμων, ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση τους από τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Με την πρόταση της νέας κυκλοφοριακής οργάνωσης δημιουργείται ένας δακτύλιος που περιβάλλει τον κεντρικό πυρήνα, ο οποίος αποτελείται από συλλεκτήριες οδούς και διασφαλίζει, αφενός την προσπέλαση προς το κέντρο και αφετέρου καθοδηγεί τις διαμπερείς κινήσεις πέριξ αυτού. Ο δακτύλιος αυτός αποτελείται από τις οδούς Δροσίνη – Τατοΐου – Ελ. Βενιζέλου – Πλαστήρα – Παπαδιαμάντη – Κλεισθένους – Πλάτωνος, ενώ στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα ρόλο βασικού συλλεκτηρίου διαδραματίζει και η οδός Γ. Παπανδρέου.

Απλοποίηση των κινήσεων στον κόμβο Τατοΐου - Ελ.Βενιζέλου

με τη μονοδρόμηση του τμήματος της Ελ.Βενιζέλου, ανατολικά της Τατοΐου, με κατεύθυνση προς την Εθνική Οδό. Επιπρόσθετα, με τη μονοδρόμηση απελευθερώνεται ο απαιτούμενος χώρος για τη δημιουργία πεζοδρομίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Σύνδεση παράδρομου με την Εθνική Οδό

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των παράνομων αναστροφών από Τατοΐου προς τον ανατολικό παράδρομο της Εθνικής Οδού, στον κόμβο Τατοΐου – Ελ.Βενιζέλου, προτείνεται η σύνδεση του εν λόγω παράδρομου με την Εθνική Οδό, στο ύψος της οδού Λυκοβρύσεως. Με αυτό τον τρόπο, διευκολύνεται η απευθείας πρόσβαση των βαρέων οχημάτων προς τις υφιστάμενες χρήσεις κατά μήκος του παράπλευρου και της οδού Χλόης. Συμπληρωματικά, απαιτείται η μονοδρόμηση του τμήματος του παράδρομου της Ε.Ο., μεταξύ Βαλαωρίτου και Λυκοβρύσεως, με κατεύθυνση προς τον κόμβο της Λυκόβρυσης.

Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Γ. Παπανδρέου

Προτείνεται η πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Γ. Παπανδρέου, μεταξύ των δύο παραδρόμων της Αττικής οδού, για την ενοποίηση του χώρου πρασίνου και αθλοπαιδιών που έχει αναπτυχθεί άνωθεν της Αττικής οδού. Η είσοδος στην
πόλη θα γίνεται είτε μέσω της οδού Δροσίνη, είτε μέσω Πλάτωνος και Κλεισθένους.

Μονοδρόμηση της οδού Δροσίνη

Προτείνεται η δημιουργία ζεύγους συζυγών μονοδρόμων, με τη μονοδρόμηση της Δροσίνη και του αντίστοιχου τμήματος της οδού Τατοΐου. Στη συμβολή των δύο οδών, έναντι της Αττικής οδού, θα παρέχεται η δυνατότητα αναστροφής, μέσω κατάλληλης διευθέτησης.

Διατήρηση της Δροσίνη ως οδού 2πλης κατεύθυνσης

Εναλλακτικά, προτείνεται η διατήρηση της Δροσίνη ως οδού διπλής κατεύθυνσης με παράλληλη κατασκευή κυκλικού κόμβου (roundabout) στο σημείο συμβολής με την Τατοΐου, η οποία θα είναι και σε αυτή την περίπτωση μονής κατεύθυνσης.

Και οι δύο προτεινόμενες λύσεις ενισχύουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας του
κόμβου, ενώ μέσω των μονοδρομήσεων, εξασφαλίζεται επαρκής χώρος για
ποδηλατόδρομο και θέσεις στάθμευσης. Και στις δύο εναλλακτικές λύσεις
προτείνεται η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στις διασταυρώσεις:
• Δροσίνη – Πλάτωνος (βόρειος παράδρομος Αττικής Οδού)
• Δροσίνη – Τατοΐου – Μπιζανίου – Παπανδρέου

Μονοδρόμηση της οδού Ερμού

Δεδομένων των υψηλών φόρτων βαρέων οχημάτων και των πτωχών γεωμετρικών της χαρακτηριστικών, προτείνεται η μονοδρόμηση της οδού Ερμού, στο τμήμα μεταξύ Λυκοβρύσεως και Λ. Κατσώνη, με κατεύθυνση προς τον κόμβο της Λυκόβρυσης.

Αντιδρόμηση οδού Γ.Παπανδρέου

Στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η Παπανδρέου αποτελεί τμήμα του βασικού οδικού δικτύου και αντιδρομείται, ώστε να εξυπηρετεί τις κινήσεις προς την οδό Τατοΐου (μέσω του τμήματος του βόρειου παράδρομου -μεταξύ Παπανδρέου και Δροσίνη – το οποίο θα λειτουργεί ως διπλής κατεύθυνσης). Η συγκεκριμένη κίνηση προς Τατοΐου, δεν εξυπηρετείται μέσω της οδού Κλεισθένους, καθώς ο βόρειος παράδρομος της Αττικής Οδού, μεταξύ Κλεισθένους και Παπανδρέου, λειτουργεί ως μονόδρομος με αντίθετη κατεύθυνση

Οδός Γ.Παπανδρέου (Εναλλακτικά)

Εναλλακτικά, η Παπανδρέου μπορεί να παραμείνει με τη σημερινή κατεύθυνση, με την προϋπόθεση ότι ο βόρειος παράδρομος της Αττικής Οδού θα μετατραπεί σε διπλής κατεύθυνσης σε όλο το μήκος του.

Μονοδρόμηση της οδού Πλαστήρα

Η οδός Πλαστήρα μονοδρομείται με κατεύθυνση προς την Κλεισθένους και λειτουργεί ως συζυγής της Αρβανίτη. Με τη μονοδρόμηση απελευθερώνεται χώρος για την κατασκευή πεζοδρομίων επαρκούς πλάτους και τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης.

Κλείσιμο νησίδας οδού Κλεισθένους

Προτείνεται το κλείσιμο νησίδας της Κλεισθένους, στο ύψος της Δεληγιάννη, για την αποφυγή των διαμπερών διασχίσεων με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας της διασταύρωσης.

Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη

Προτείνεται η τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη συμβολή Κλεισθένους και Ηρακλείου, με ταυτόχρονη πεζοδρόμηση του τμήματος μεταξύ Πάτση/ Λευκωσίας και Κλεισθένους, για την μείωση των εμπλεκομένων κινήσεων.

Μονοδρόμηση της Ελ/Βενιζέλου, δυτικά της Τατοίου

Η Ελ. Βενιζέλου, δυτικά της Τατοΐου, μονοδρομείται με κατεύθυνση προς την Τατοΐου, με στόχο να εξυπηρετείται η έξοδος των οχημάτων της περιοχής, ενώ η είσοδος θα διενεργείται μέσω της οδού Οδυσσέως.

Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Πεύκων

Η οδός Πεύκων, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει τα κατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, λειτουργεί ως διπλής κατεύθυνσης με αρκετές αμφίπλευρες παράνομες σταθμεύσεις. Προτείνεται η μονοδρόμηση της στο τμήμα της από Μπιζανίου έως Ναυαρίνου. Το ρόλο του αντίδρομου συζυγούς της θα διαδραματίζει το ένα ρεύμα της οδού Σωκράτους, μεταξύ Μπιζανίου και Ναυαρίνου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καναπίτσα

Στην περιοχή Καναπίτσα/Τρία Αστέρια, προτείνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στόχο τη μείωση των διαμπερών κινήσεων από και προς τους όμορους δήμους, χωρίς να εμποδίζεται η απρόσκοπτη προσπέλαση των κατοίκων της περιοχής. Συγκεκριμένα, η Αγ. Νεκταρίου μονοδρομείται και
λειτουργεί ως είσοδος στη Μεταμόρφωση, η Διον. Σολωμού μονοδρομείται ως έξοδος, ενώ η Βάκχου παραμένει ως έχει. Οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις έχουν ως στόχο τη μείωση των εμπλεκόμενων κινήσεων στη συμβολή των οδών Βάκχου, Σολωμού/Αγ. Νεκταρίου και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής
ασφάλειας του κόμβου. Ταυτόχρονα, για να ολοκληρωθεί η κυκλοφοριακή ρύθμιση της περιοχής, η οδός Δρυάδων μονοδρομείται και λειτουργεί ως είσοδος προς τη Μεταμόρφωση.

Β-01_ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ-B-01

Α-10_ΠΡΟΤΑΣΗ_ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ.

Α-9.1_ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ_ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ