Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: http://svakmetamorfossi.gr, η οποία ανήκει στον Δήμο Μεταμόρφωσης και κατασκευάστηκε για να μπορέσουν οι δημότες να λάβουν μέρος στη 2η Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί;

Τα στοιχεία που υποχρεούνται οι δημότες να καταθέσουν εάν αποφασίσουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, καταθέτοντας τις απόψεις τους είναι το oνοματεπώνυμό τους και το email τους. Προαιρετικά δύναται να μας αναφέρουν κι ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Ολα αυτά συλλέγονται, εφόσον ο δημότης χρησιμοποιήσει με τη θέλησή του τη φόρμα επικοινωνίας που διαθέτει η παρούσα ιστοσελίδα.

Τα στοιχεία των δημοτών αποθηκεύονται σε cookies και θα διατηρηθούν έξι (6) μήνες. Δεν χρειάζεται η επιλογή “σύνδεση” στην παρούσα ιστοσελίδα.Δεν περιλαμβάνεται Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους στην παρούσα ιστοσελίδα. Tα προσωπικά στοιχεία των συνδημοτών που θα κάνουν χρήση της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, θα χρησιμοποιηθούν από το αρμόδιο τμήμα σύνταξης του ΣΒΑΚ και ΜΟΝΟ σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη επικοινωνίας με κάποιον δημότη, ώστε να απαντηθεί τυχόν ερώτημα του ή για επίλυση απορίας που θα έχει υπηρεσία κι η οποία θα προκύπτει από ερώτημα/πρόταση του δημότη.Τα προσωπικά στοιχεία των δημοτών ΔΕΝ παραδίδονται σε κανέναν άλλο φορέα εντός ή εκτός της Υπηρεσίας με μόνη εξαίρεση, αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση.
Τα στοιχεία θα διατηρηθούν μέχρι τη λήξη της διαβούλευσης ή το αργότερο για διάστημα έξι (6) μηνών.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε αφήσει στοιχεία σε αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.