Συμπεράσματα 1ης Διαβούλευσης

Το βασικό οδικό δίκτυο της πόλης παρουσιάζει υψηλούς φόρτους

Το βασικό οδικό δίκτυο της πόλης παρουσιάζει υψηλούς φόρτους κατά τις  περιόδους αιχμής, οι οποίοι οφείλονται και σε μεγάλο αριθμό υπερτοπικών κινήσεων από/προς τους γειτονικούς Δήμους. Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο κύριο δίκτυο, έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός ΙΧ οχημάτων, αλλά και φορτηγών, να ακολουθούν διαδρομές μέσω τοπικών οδών, τόσο στην κεντρική περιοχή του Δήμου, όσο και στις γειτονιές.

Η δομή του δικτύου και η υφιστάμενη κυκλοφοριακή οργάνωση ενθαρρύνουν τέτοιου είδους διαμπερείς κινήσεις.

Προβλήματα στην κυκλοφορία του οδικού δικτύου του Δήμου, προκύπτουν από την κίνηση βαρέων οχημάτων από/προς τη Βιομηχανική Περιοχή, καθώς και από/προς τους όμορους δήμους.

Η πόλη στερείται δικτύου αξόνων ροής ποδηλάτων

Η πόλη στερείται δικτύου αξόνων ροής ποδηλάτων, το οποίο να συνδέει τις  επιμέρους γειτονιές (Μποφίλια, Νέα Ζωή, Κοπρίσια, Καναπίτσα/Τρία Αστέρια) με το κέντρο του Δήμου, καθώς και με άλλες χρήσεις (π.χ. Κτήμα Δηλαβέρη, Διαδημοτικό Γυμναστήριο, λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολικές εγκαταστάσεις

Είναι εμφανής η έλλειψη...

Ενός κεντρικού πυρήνα ήπιας κυκλοφορίας (με δίκτυο πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας). Το κέντρο της Μεταμόρφωσης διασχίζεται από την οδό Γκινοσάτη στην οποία καταγράφονται υψηλοί φόρτοι (870 ΜΕΑ την ώρα αιχμής) οφειλόμενοι κυρίως σε διαμπερείς κινήσεις.

Οι παράνομες σταθμεύσεις και η έλλειψη πεζοδρομίων ικανού πλάτους, δεν διασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες για την κίνηση των πεζών.

Υφιστάμενη κατάσταση πεζοδρομίων

Τα πεζοδρόμια, σε όλη την έκταση του Δήμου, είναι ελλιπή ή μη ικανοποιητικού πλάτους για την κίνηση των πεζών και με ανεπαρκή οδοφωτισμό.

Δεν υπάρχουν διαδρομές ασφαλούς κίνησης των μαθητών προς και γύρω από τα σχολεία και τους χώρους άθλησης.

Παρατηρείται έλλειψη διαβάσεων πεζών και ραμπών, έλλειψη οδηγών τυφλών, προβλήματα και εμπόδια στην κίνηση ΑμεΑ και άλλων ευπαθών ομάδων.

Δεν υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα κίνησης πεζών

Πρόβλημα που εντείνεται από τη διάσπαση του Δήμου λόγω των μεγάλων οδικών αξόνων (Αττική οδός, Εθνική Οδός) που απομονώνουν την κάθε
Πολεοδομική Ενότητα.

Επιτακτική είναι η ανάγκη υλοποίησης δικτύου πεζοδρόμων, καθώς είναι λίγοι και αποσπασματικά υλοποιημένοι, παρά το εκτεταμένο θεσμοθετημένο δίκτυο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό.

Επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί και τα τοπικά κέντρα που προέβλεπε το ΓΠΣ ανά Πολεοδομική Ενότητα και οι καθημερινές ανάγκες των κατοίκων καλύπτονται από το κέντρο της Πόλης, καθίσταται προβληματική η καθημερινότητα των πολιτών, που δυσκολεύονται να μετακινηθούν προς και εντός του κεντρικού πυρήνα της πόλης τους.

Τατοίου, Ελ. Βενιζέλου, Πευκών, Κλεισθένους

Η Τατοΐου είναι ο βασικός άξονας που διατρέχει τη Μεταμόρφωση, με περίπου 700 ΜΕΑ ανά κατεύθυνση, κατά την ώρα αιχμής. Διαθέτει μεσαία νησίδα στο μεγαλύτερο μήκος της και εξυπηρετεί υψηλούς φόρτους, τόσο τοπικού όσο και υπερτοπικού χαρακτήρα.

Η συμβολή Δροσίνη και Τατοΐου, βόρεια της Αττικής Οδού, αποτελεί  επικίνδυνο σημείο, καθώς δύο δρόμοι διπλής κατεύθυνσης συμβάλλουν με οξεία γωνία, με κακή ορατότητα.

Η συμβολή της Τατοΐου με την Ελ. Βενιζέλου ρυθμίζεται με φωτεινό σηματοδότη, με στόχο τη διαχείριση των υψηλών φόρτων. Το γεγονός ότι πραγματοποιούνται ορισμένες μη επιτρεπόμενες κινήσεις οδηγεί σε καθυστερήσεις και ουρές αναμονής στις προσβάσεις και των δύο οδών.

Συγκεκριμένα:
1) Αναστροφή επί της Τατοΐου (φορτηγών) προς τον νοτιανατολικό παράδρομο της Εθνικής Οδού
2) Αριστερή στροφή από Βενιζέλου προς Τατοΐου
3) Επιπλέον, η ύπαρξη του πρατηρίου βενζίνης και του αρτοποιείου, στην άμεση γειτονία του κόμβου, δημιουργεί πρόσθετες εμπλεκόμενες κινήσεις προς/από τις δύο αυτές χρήσεις (έχουν καταγραφεί ατυχήματα στο σημείο αυτό).

Η Ελ. Βενιζέλου είναι διπλής κατεύθυνσης (550 ΜΕΑ ανά κατεύθυνση την ώρα αιχμής), με υψηλούς φόρτους, η οποία εξυπηρετεί και σημαντικό αριθμό υπερτοπικών κινήσεων. Η έλλειψη ικανού πλάτους πεζοδρομίων κατά μήκος της, δυσχεραίνει την κίνηση των πεζών.

Η οδός Κλεισθένους (με 500-600 ΜΕΑ ανά κατεύθυνση την ώρα αιχμής), η οποία σε μεγάλο τμήμα της διαθέτει μεσαία νησίδα, αποτελεί βασικό σύνδεσμο του οδικού δικτύου της Μεταμόρφωσης. Οι συχνές διακοπές στη συνέχεια της μεσαίας νησίδας, επιτρέπουν κάθετες διασχίσεις με συνέπεια να δημιουργείται κίνδυνος ατυχημάτων, εξαιτίας της κακής ορατότητας λόγω γεωμετρίας και παράνομων σταθμεύσεων (διασταυρώσεις με Βάρναλη, Δεληγιάννη, κ.τ.λ.).

Η συμβολή των οδών Δ. Σολωμού/Αττικής, Αγίου Νεκταρίου, Βάκχου, συνιστά κόμβο υψηλής επικινδυνότητας, λόγω του πλήθους των επιτρεπόμενων κινήσεων (όλοι οι δρόμοι είναι διπλής κατεύθυνσης, απουσία φωτεινού σηματοδότη), και της γεωμετρίας του κόμβου (συμβολή υπό οξεία γωνία, έλλειψη διοχετευτικής διαρρύθμισης)

Η οδός Πεύκων είναι διπλή ως επί το πλείστον, ωστόσο υπάρχει έντονη
παράνομη (λόγω πλάτους) στάθμευση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή ροή των οχημάτων και κίνδυνος ατυχήματος.

Οι τοπικές οδοί χαρακτηρίζονται από πτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Η πλειονότητα των τοπικών οδών χαρακτηρίζεται από πτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά (περιορισμένο πλάτος, έλλειψη πεζοδρομίων, κακή κατάσταση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, όπου υπάρχουν), τα οποία σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κυκλοφοριακή οργάνωση (οδοί διπλής κατεύθυνσης) και την παρόδια στάθμευση, δημιουργεί προβλήματα κινητικότητας τόσο για τους χρήστες ΙΧ όσο και για τους λοιπούς χρήστες (πεζούς, ΑμεΑ, ΑμΚ, ποδηλάτες).

Μεγάλος αριθμός αδιάνοικτων οδών

Υπάρχει μεγάλος αριθμός αδιάνοικτων οδικών τμημάτων με αποτέλεσμα να υπάρχουν ασυνέχειες στην κίνηση των οχημάτων στις τοπικές οδούς (π.χ. Μπιζανίου, Σωκράτους, Παπαδιαμάντη, Αδριανείου, Καλλιπόλεως, Χλόης, Βουλγαροκτόνου, Δερβενίων, Πολέμη, Χαλκιδικής και άλλες).

Επιπλέον, η ύπαρξη αδιάνοικτων τμημάτων οδηγεί σε περιπορείες

Οι συνθήκες στάθμευσης στην πόλη

Αναφορικά με τις συνθήκες στάθμευσης, παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε κάθε όχημα αντιστοιχεί 0,5 θέσεις, δηλαδή δεν υπάρχουν επαρκείς θέσεις στάθμευσης για τις ανάγκες των κατοίκων (αριθμός αυτοκινήτων: 12.880, αριθμός θέσεων στάθμευσης: 6.824 (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2011).

Όπως προέκυψε από την απογραφή στάθμευσης στην κεντρική περιοχή και κατά μήκος κάποιων βασικών οδών εκτός κέντρου, υπάρχουν κενές νόμιμες θέσεις, αλλά και μεγάλος αριθμός παράνομων σταθμεύσεων, ως συνέπεια
πλημμελούς αστυνόμευσης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πολλών οδών σε όλη την επικράτεια του Δήμου (οδοί διπλής κατεύθυνσης), σε συνδυασμό με τα γεωμετρικά τους  χαρακτηριστικά (περιορισμένο πλάτος), καθιστούν τη στάθμευση επί των οδών αυτών παράνομη.

Στον κεντρικό εμπορικό πυρήνα του Δήμου καταγράφηκαν (κατά την πρωινή περίοδο) 900 περίπου νόμιμες θέσεις (εκ των οποίων οι 700 βρέθηκαν κατειλημμένες) και 540 παράνομες σταθμεύσεις. Ως εκ τούτου το έλλειμμα στάθμευσης στο κέντρο της πόλης υπολογίζεται σε περίπου 350 θέσεις.

Κατά τη μεταμεσονύκτια απογραφή βρέθηκαν περίπου 600 σταθμευμένα οχήματα κατοίκων της περιοχής, αριθμός που μπορεί να καλυφθεί από την υφιστάμενη προσφορά θέσεων στάθμευσης.

Υπάρχει έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης εκτός οδού.

Η σήμανση που σχετίζεται με τη στάθμευση είναι πλημμελής, με συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις να είναι ασαφές το ισχύον καθεστώς στάθμευσης.

Ο συντελεστής εναλλαγής, όπως προκύπτει από την έρευνα χαρακτηριστικών στάθμευσης, στην κεντρική περιοχή, κυμαίνεται από 3.5 έως 4.5 οχήματα, ανά θέση στάθμευσης.

Οκτώ στις δέκα σταθμεύσεις έχουν χρονική διάρκεια έως τρεις ώρες.

Από τις δύο παραπλεύρους της Αττικής οδού, σε πλήρη λειτουργία είναι μόνο η βόρεια, η οποία όμως λειτουργεί ως μονής κατεύθυνσης. Αντίθετα, το πρώτο τμήμα της νότιας παράπλευρης, μεταξύ Τατοΐου και Πεύκων, δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί στο σύστημα κυκλοφορίας, λόγω του υφιστάμενου φρεατίου της ΕΥΔΑΠ, το οποίο δεν επιτρέπει να διαδραματίσει το ρόλο του, ως συζυγής μονόδρομος του βόρειου συνδέσμου.

Η ύπαρξη αυτού του εμποδίου δεν επιτρέπει τη σύνδεση της Κλεισθένους με την Τατοΐου (κατάντη της Αττικής οδού), η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της οδού Γκινοσάτη.

Σχετικά έγγραφα