Μεσομακροπρόθεσμες παρεμβάσεις

Παρακάτω περιγράφοντα οι μεσομακροπρόθεσμες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, στο πλαίσιο της δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας, οι οποίες τίθενται σε διαβούλευση και προήλθαν βάσει των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων που αφορούν την πόλη μας :

Παρεμβάσεις στην κυκλοφοριακή δομή του κεντρικού πυρήνα της πόλης για τη δημιουργία μιας εκτεταμένης ζώνης στο κέντρο, η οποία θα απαρτίζεται από ένα σύμπλεγμα πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, ενώ θα αποθαρρύνεται η διαμπερής διάσχιση του.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου υποδομών για περπάτημα και ποδηλασία, καθιστώντας το κέντρο ελκυστικό και φιλικό για τον κάτοικο και τον επισκέπτη, έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για την τόνωση των χρήσεων εμπορίου και αναψυχής.

Καθορισμός ενός βασικού οδικού δικτύου, το οποίο οι οδηγοί των οχημάτων θα έχουν στη διάθεσή τους για να κινηθούν (και να σταθμεύσουν σε καθορισμένους χώρους), χωρίς καθυστερήσεις, με ασφάλεια και με απλοποίηση, όπου αυτό είναι εφικτό, των κινήσεων στους σημαντικούς κόμβους.

Μέσω του ιεραρχημένου αυτού δικτύου θα διασχίζει το προάστιο η υπερτοπική κυκλοφορία και θα καθοδηγούνται προς τις γειτονιές οι κάτοικοι.

Προστασία των γειτονιών από τη διαμπερή κυκλοφορία. Οι τοπικής σημασίας οδοί, τόσο στον ευρύτερο κεντρικό πυρήνα της Μεταμόρφωσης όσο και στις γειτονιές, θα μετατραπούν σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης, με συχνές εναλλαγές στη φορά κίνησης, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαμπερείς κινήσεις μέσω αυτών.Το δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας, θα εξυπηρετεί μόνο την πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες, με χαμηλές ταχύτητες (20-30 χλμ/ώρα) και ταυτόχρονα θα κάνει αρμονική τη συνύπαρξη πεζών, ποδηλατιστών και αυτοκινήτων.
Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου ροής πεζών και ποδηλάτων στην ευρύτερη κεντρική περιοχή της πόλης και στις επιμέρους γειτονιές, σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη σταδιακή απεξάρτηση από το ΙΧ, για βασικές καθημερινές μετακινήσεις μικρού και μέσου βεληνεκούς.

Η Γ.Παπανδρέου μετατρέπεται σε ήπιας κυκλοφορίας

Μετατροπή της οδού Παπανδρέου σε κεντρική οδό ήπιας κυκλοφορίας (με διακριτή όδευση πεζών και Ι.Χ.), με κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο.

Στόχος είναι η μετατροπή του κεντρικού πυρήνα σε ενιαία ζώνη ήπιας κυκλοφορίας, που θα περικλείεται από την Τατοΐου, Ελ. Βενιζέλου, Ν.Πλαστήρα, Κλεισθένους και το ζεύγος των μονοδρόμων εκατέρωθεν της Αττικής Οδού. Απαιτείται διάνοιξη του πρώτου τμήματος του νότιου παράδρομου, για τη σύνδεση της Κλεισθένους με την οδό Τατοΐου.

Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην οδό Τατοΐου

Η κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Τατοΐου / Βενιζέλου ώστε να δοθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων κινήσεων, από όσες μπορούν να διευθετηθούν μέσω του σηματοδοτούμενου κόμβου (π.χ. αναστροφή από Τατοΐου προς το νότιο παράδρομο της Εθνικής Οδού).

Διάνοιξη της οδού Παπαδιαμάντη σε όλο της το μήκος

Η διάνοιξη της οδού Παπαδιαμάντη σε όλο της το μήκος. Δημιουργείται μια νέα συλλεκτήρια οδός με ικανοποιητικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά και μεσαία νησίδα, η οποία θα συνδέει την Παπανδρέου/Κλεισθένους με την Χλόης και τον νότιο παράδρομο της Εθνικής Οδού, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο
ρεύμα της Εθνικής Οδού με κατεύθυνση προς Λαμία.

Διάνοιξη της οδού Μπιζανίου

Η διάνοιξη της οδού Μπιζανίου μεταξύ Πεύκων και Διον. Σολωμού και η μετατροπή της Μπιζανίου σε οδό διπλής κατεύθυνσης στο τμήμα μεταξύ Ηρακλείου και Τατοΐου, θα ολοκληρώσει το δίκτυο των συλλεκτηρίων οδών
της Καναπίτσας και θα δώσει τη δυνατότητα λήψης μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας με στόχο την αποτροπή των διαμπερών κινήσεων διαμέσου των παρακείμενων τοπικών οδών.

Δίκτυα Ροών Πεζών & Ποδηλάτων

Σε όλη την έκταση του Δήμου, δημιουργούνται άξονες ήπιας κυκλοφορίας μέσω των οποίων εξυπηρετούνται οι μετακινήσεις πεζή και με ποδήλατο, συνδέοντας τις γειτονιές με τον κεντρικό πυρήνα.

Στις περιοχές κατοικίας, όπου η ζήτηση για στάθμευση των κατοίκων είναι υψηλή, επιλέγεται η λύση των οδών ήπιας κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά με τους πεζόδρομους, παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα στάθμευσης. Σε αυτή τη λογική, πολλοί θεσμοθετημένοι αλλά
μη υλοποιημένοι πεζόδρομοι προτείνεται να μετατραπούν σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας.

Σημαντική παρέμβαση αποτελεί η ηπιοποίηση των συνθηκών κυκλοφορίας περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών χρήσεων που σχετίζονται με υψηλές ροές πεζών αλλά πρέπει ταυτόχρονα να είναι και προσβάσιμες από οχήματα, που όμως, θα πρέπει να
κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Κεντρικός Πυρήνας

Στον κεντρικό πυρήνα της πόλης, ο οποίος περιβάλλεται από τις οδούς Δροσίνη – Τατοΐου – Ελ. Βενιζέλου – Πλαστήρα -Παπαδιαμάντη – Κλεισθένους – Πλάτωνος δημιουργείται ένα εκτεταμένο πλέγμα πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, που αποσκοπεί στην τόνωση των χρήσεων εμπορίου και αναψυχής, με τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ευχάριστου περιβάλλοντος, για περίπατο και ποδηλασία, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του κέντρου της πόλης.

Κύριο στοιχείο της πρότασης αποτελεί η πεζοδρόμηση της οδού Γκινοσάτη στο τμήμα της μεταξύ Πάρνηθος και Ράλλη. Δημιουργείται έτσι μία ευρεία ενιαία πεζοδρομημένη περιοχή, η οποία περιλαμβάνει βασικές δραστηριότητες και χρήσεις (εκκλησίες, πλατείες, διοίκηση, εμπόριο, αναψυχή, γραφεία, εκπαίδευση). Η υπόλοιπη οδός Γκινοσάτη, η οποία παύει να λειτουργεί ως
συλλεκτήρια οδός, μετατρέπεται σε κεντρική οδό ήπιας κυκλοφορίας, με διαχωρισμένη όμως όδευση πεζών και Ι.Χ., καθώς οι εκτιμώμενοι φόρτοι κυκλοφορίας θα διαφέρουν από εκείνους μίας τυπικής οδού ήπιας κυκλοφορίας.

Επιπρόσθετα, πεζοδρομείται σημαντικός αριθμός οδικών τμημάτων στην περιοχή του Δημαρχείου και του Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης (Ράλλη, Ι. Κόττου, Τ. Κόττου). Επίσης, μέσω της πεζοδρόμησης των οδών Δεληγιάννη, Πίνδου, Βάρναλη, Κύπρου, Ύδρας κ.λπ., συνδέεται η περιοχή βόρεια της οδού Γκινοσάτη με την πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, δημιουργώντας έτσι μια
εκτεταμένη περιοχή αποκλειστικής κίνησης πεζών και ποδηλατών.

Για την πρόσβαση στον κεντρικό πυρήνα από τις διάφορες Πολεοδομικές Ενότητες, δημιουργούνται άξονες ροής πεζών και ποδηλάτων, μέσω του πλέγματος των πεζοδρόμων και των οδών ήπιας κυκλοφορίας των γειτονιών. Στις παρυφές της κεντρικής ζώνης, προβλέπονται δύο άξονες αποκλειστικής κίνησης ποδηλάτων στην οδό Δροσίνη και στο μονοδρομημένο τμήμα της
οδού Τατοΐου, μέσω των οποίων συνδέεται η Νέα Ζωή, η Μποφίλια και το δυτικό τμήμα της Καναπίτσας με το κέντρο της πόλης.

Εκτός Κεντρικού Πυρήνα

Μποφίλια

Στην περιοχή της Μποφίλιας, οι δύο βασικοί άξονες ήπιας κυκλοφορίας είναι η Δήλου και η Πάρνηθος (από Τατοΐου έως Δήλου), οι οποίοι διατρέχουν την περιοχή και τη συνδέουν με τον κεντρικό πυρήνα.

Καναπίτσα

Μετά την πλήρη διάνοιξη της οδού Σωκράτους, το ένα ρεύμα θα μετατραπεί
σε άξονα ροής πεζών και αποκλειστικής κίνησης ποδηλάτων, ο οποίος θα καταλήγει στο χώρο πρασίνου επί της Αττικής Οδού και μέσω αυτού στο
δίκτυο του κεντρικού πυρήνα.

Νέα Ζωή

Στην οδό Χαλκιδικής προβλέπεται ποδηλατόδρομος μέχρι την Αλεξανδρουπόλεως, ο οποίος σε συνδυασμό με τις οδούς Πολέμη και
Αλεξανδρουπόλεως που ηπιοποιούνται (λειτουργούν ως συζυγείς, με αντίθετες κατευθύνσεις) θα εξυπηρετεί συν τοις άλλοις τις ποδηλατικές ροές, προς το κτήμα Δηλαβέρη, το οποίο αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος υπερτοπικής
σημασίας. Επιπλέον, οι κάθετες συνδέσεις μεταξύ της Αλεξανδρουπόλεως/ Ιμίων και της Πολέμη εξυπηρετούν το 1ο Γυμνάσιο, το κλειστό Γυμναστήριο και τις εργατικές κατοικίες οι οποίες στεγάζονται στο βορειότερο τμήμα της Νέας Ζωής, νότια της Αττικής Οδού

Κοπρίσια

Στην περιοχή της Κοπρίσιας, προτείνεται η κατασκευή δύο σημαντικών αξόνων ροής πεζών και ποδηλατών, κατά μήκος των οδών Αδριανείου και
Παπαδιαμάντη. Μέσω αυτών των αξόνων, στόχος είναι να συνδεθεί η περιοχή της Κοπρίσιας με το δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας και πεζοδρόμων της κεντρικής περιοχής της πόλης.

Βασικοί Άξονες Ροής Ποδηλάτων

Προτείνεται η δημιουργία ενός δικτύου ποδηλατικών διαδρομών, το οποίο θα συνδέει το κέντρο της πόλης με τις γειτονιές, μήκους
περίπου 7χλμ (χωρίς να περιλαμβάνονται οι πεζόδρομοι και οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας της κεντρικής περιοχής). Έχει γίνει προσπάθεια να είναι προσπελάσιμες με ποδήλατο όλες οι σημαντικές χρήσεις και δραστηριότητες στην πόλη, έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το
φάσμα των καθημερινών αναγκών μετακίνησης (εργασία, σχολείο, αναψυχή, άθληση, προπόνηση).

Πεζοί

Δημιουργία πεζοδρομίων με γεωμετρικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τουλάχιστον στο κύριο δίκτυο προσπέλασης, σε χρονικό ορίζοντα 5-ετίας.

Διαμορφώσεις των διασταυρώσεων και των διαβάσεων πεζών

Δημιουργία εσοχών στάθμευσης

Διασφάλιση ομαλών συνθηκών κίνησης ΑΜΕΑ

Η υλοποίηση των έργων θα γίνει σταδιακά, και ο χρόνος ολοκλήρωσης τους θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα εξεύρεσης των απαιτούμενων πόρων από το Δήμο ( στόχος η δεκαετία).

ΜΜΜ, Αναδιάρθρωση Λεωφορειακών Γραμμών

604 – Νοσοκ. Αγ. Αναργύρων-Στ. Μεταμόρφωσης-Ν. Ιωνία

Οι τροποποιήσεις στη διαδρομή της Λεωφορειακής Γραμμής 604 είναι οι εξής:
στην περιοχή της Νέας Ζωής – Νεκροταφείο, η διαδρομή του λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών Τατοϊου – Χαλκιδικής – Ποσειδώνος – Αριστοτέλους – Τατοϊου, αντί της υφιστάμενης κυκλικής κίνησης μέσω των οδών Τατοΐου – Αριστοτέλους – Κορίνθου – Χείρωνος – Νιρβάνα – Αλεξανδρουπόλεως – Δερβενίων – Ποσειδώνος – Χαλκιδικής – Aλεξανδρουπόλεως – Νιρβάνα – Χείρωνος – Κορίνθου – Αριστοτέλους – Τατοϊου, στην περιοχή της Καναπίτσας, στην κατεύθυνση προς την Αθήνα, η διαδρομή του λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών Ηρακλείου – Μπιζανίου – Σολωμού – Προφ. Ηλία – Πεύκων – Μπιζανίου – Σωκράτους – Ναυαρίνου – Πευκών, αντί της υφιστάμενης διαδρομής μέσω των οδών Ηρακλείου – Προφ. Ηλία – Δεκελείας – Δρυάδων – Αγίου Νεκταρίου – Μπιζανίου – Σολωμού – Αγίας Βαρβάρας – Πεύκων. Στην περιοχή της Καναπίτσας στην κατεύθυνση από την Αθήνα, η κίνηση του λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών Παύλου Μελά – Σολωμού –
Αγίου Νεκταρίου – Μπιζανίου – Σολωμού – Προφ. Ηλία – Πευκών – Μπιζανίου αντί της υφιστάμενης διαδρομής μέσω των οδών Παύλου Μελά – Σολωμού – Μπιζανίου – Ηρακλείου – Αγ. Φανουρίου – Πευκών – Μπιζανίου.

619 – Μεταμόρφωση-Ν. Φιλαδέλφεια-Στ. Άνω Πατήσια. (κυκλ.)

H τροποποίηση στη διαδρομή της Λεωφορειακής Γραμμής 619 γίνεται στην περιοχή της Νέας Ζωής – Νεκροταφείο, όπου η διαδρομή θα ακολουθεί τις οδούς Αθηνάς – Χαλκιδικής – Ποσειδώνος – Αριστοτέλους – Τατοϊου – Χαλκιδικής – Σάμου, αντί της υφιστάμενης διαδρομής, μέσω των οδών Αθηνάς – Χαλκιδικής – Αλεξανδρουπόλεως – Νιρβάνα – Πολέμη – Ζέας –Ιμίων –
Δερβενίων – Ποσειδώνος – Χαλκιδικής – Σάμου.

541 – Μεταμόρφωση-Στ.Αμαρουσίου (κυκλ.)

H τροποποίηση στη διαδρομή της Λεωφορειακής Γραμμής 541 γίνεται στην περιοχή του Κέντρου, όπου η κίνηση του λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών Παπανδρέου – Αρβανίτη – Ελ. Βενιζέλου – Τατοϊου – Δροσίνη – Πλάτωνος – Κλεισθένους – Παπανδρέου αντί της υφιστάμενης διαδρομής, μέσω των οδών Παπανδρέου – Παπαδιαμάντη – Πλαστήρα – Ελ. Βενιζέλου – Κόττου – Ράλλη – Τατοϊου – Δροσίνη –Παπανδρέου.

Β9 – Χαλκοκονδύλη-Μεταμόρφωση-Ν.Κηφισιά

Οι τροποποιήσεις στη διαδρομή της Λεωφορειακής Γραμμής Β9 είναι: στην περιοχή του κέντρου στην κατεύθυνση προς την Αθήνα, όπου το λεωφορείο προτείνεται να διέρχεται από τις οδούς Παπανδρέου – Αρβανίτη – Ελ. Βενιζέλου – Τατοϊου – Δροσίνη – Τατοϊου, αντί της υφιστάμενης διαδρομής μέσω των οδών Παπανδρέου – Παπαδιαμάντη – Πλαστήρα – Γκινοσάτη – Ήβης – Δροσίνη – Τατοϊου. στην περιοχή του κέντρου στην κατεύθυνση από την Αθήνα, όπου η κίνηση του λεωφορείου προτείνεται μέσω των οδών Τατοϊου – Δροσίνη – Πλάτωνος – Κλεισθένους – Παπανδρέου, αντί της υφιστάμενης διαδρομής μέσω των οδών Τατοϊου – Δροσίνη –Παπανδρέου.

724 – Αχαρναί (Μεχονύχι) – Ν.Ιωνία (κυκλ.)

H τροποποίηση στη διαδρομή της Λεωφορειακής Γραμμής 724 γίνεται στην κατεύθυνση προς την Ν. Ιωνία στην γέφυρα της Αττικής οδού, όπου η κίνηση του λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω της οδού Τατοϊου αντί της οδού Δροσίνη.

642 – Ηράκλειο – Αγ. Νεκτάριος – Πεύκη (κυκλ.)

H τροποποίηση στη διαδρομή της Λεωφορειακής Γραμμής 642 αφορά την περιοχή της Καναπίτσας, όπου η κίνηση του λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών Αττικής – Αγ. Νεκταρίου – Ηρακλείου – Αριστοτέλους αντί της υφιστάμενης διαδρομής, μέσω των οδών Αττικής – Αγ.Νεκταρίου – Δρυάδων.

640 – Τοπική Ηρακλείου (κυκλ.)

Δεν γίνεται καμία τροποποίηση.

Αναδιάρθρωση Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών

Για την καλύτερη κάλυψη περιοχών του δήμου Μεταμόρφωσης, όπως η Μποφίλια και η Νέα Ζωή – Νεκροταφείο προτείνεται η δημιουργία 2 γραμμών της δημοτικής συγκοινωνίας που θα διέρχονται από τον σταθμό των ΗΣΑΠ του Ηρακλείου Αττικής. Η 1η Γραμμή θα εξυπηρετεί τις περιοχές που βρίσκονται νότια της Αττικής Οδού, ενώ η 2η τις περιοχές που βρίσκονται βόρεια αυτής. Πιο συγκεκριμένα η διαδρομή τους μέσα στα όρια του δήμου:

1η Γραμμή Δημοτικής Συγκοινωνίας

• στην κατεύθυνση προς τον σταθμού του Ηλεκτρικού του Ηράκλειου η κίνηση του λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών Παπανδρέου – Πλάτωνος – Ηρακλείου – Μπιζανίου – Σολωμού – Προφ.Ηλία – Πευκών – Μπιζανίου – Τατοϊου – Ναυαρίνου – Πευκών – Παύλου Μελά – Σολωμού – Βάκχου.
• στην κατεύθυνση από τον σταθμού του Ηλεκτρικού του Ηράκλειου η κίνηση του λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών Ιφιγενείας – Πεύκων – Μπιζανίου – Τατοϊου – Χαλκιδικής – Ποσειδώνος – Αριστοτέλους – Τατοϊου – Δροσίνη – Πλάτωνος – Κλεισθένους – Βάρναλη – Παπανδρέου.

2η Γραμμή Δημοτικής Συγκοινωνίας

• στην κατεύθυνση προς τον σταθμού του Ηλεκτρικού του Ηράκλειου η κίνηση του λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών Παπανδρέου – Πλάτωνος – Δροσίνη – Τατοϊου – Πάρνηθος – Ρήγα Φεραίου – Σπάρτης – Τατοϊου – Ναυαρίνου – Πευκών – Ιφιγενείας.
• στην κατεύθυνση από τον σταθμό του Ηλεκτρικού του Ηράκλειου η κίνηση του λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών Αττικής – Αγίου Νεκταρίου – Ηρακλείου – Κλεισθένους – Δεξαμενής – Παπανικολή – Παπανδρέου – Λυκοβρύσεως – Χλόης – Λεωνίδου – Πλαστήρα – Παπαδιαμάντη – Παπανδρέου.